Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przychodni Weterynaryjnej jest Prezes BM Project sp. z o.o. , adres e-mail: lecznica@lecznica.sosnowiec.pl z siedzibą w Sosnowcu, ul.Zamkowa 8A tel. 32 307 41 00.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Przychodnię Weterynaryjną w Ssonowcu ul.Zamkowa 8A Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez Przychodnię Weterynaryjną jest Prezes BM Project sp. z o.o. (adres siedziby: Przychodnia Weterynaryjna, ul. Zamkowa 8A, 41-200 Sosnowiec, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym: lecznica@lecznica.sosnowiec.pl; +48 32 307 41 00.

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru, wykazu, listy na podstawie: ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1479,); ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 188 ze zm.);

4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7. każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do Przychodni Weterynaryjnej;

9. Przychodnia Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Prezes Zarządu
mgr Benita Majczak

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress